Ozi РККА >1917 Карта РККА Керченского полуострова 1941-1942 годов с привязкой Ozi 2020-12-28

карта РККА 1941-1942 гг.

  1. SuchMuch